Erhvervsrådet afdækker rammerne

Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder bo-ophold, uddannelse og beskæftigelse for sårbare og udsatte mennesker. Madleverancen, EV-shoppen og Landbrug er konkrete eksempler på skolens socioøkonomiske værksteder.

Virksomheden opererer med såvel en social som en økonomisk bundlinje. Overskud bliver direkte geninvesteret i yderligere udvikling af virksomheden, så flere kommer i beskæftigelse. Selvom skolen i hele sit DNA stræber efter bæredygtighed og cirkulær økonomi, er det dermed også vigtigt, at virksomheden er økonomisk bæredygtig.

GRO afdækker mulighederne
Claus Tobler er direktør for Erhvervsskolen Vestjylland, og sammen med sine medarbejdere har han masser af ideer, der skal accelerere virksomhedens grønne omstilling. Et temaarrangement om FN’s 17 Verdensmål møde arrangeret af Erhvervsrådet satte gang i et samarbejde, hvor Erhvervsskolen nu undersøger mulighederne for at udnytte rester fra produktion af borde fra ST Skoleinventar i sin egen værkstedsproduktion. På værkstedet benyttes der i forvejen en stor del genbrugstræ fra blandt andet paller.

Erhvervsskolen arbejder også på at få sit elforbrug dækket gennem grønne initiativer i form af egen vindmølle eller solceller og på at finde en leverandør af bæredygtigt træ til produktion af succesvaren borde-bænke-sæt. I støbeskeen er desuden en udvidelse af Madleverancens take away-shop til også at tilbyde socioøkonomiske kantineløsninger, der ikke bare giver virksomheder en lækker frokost, men som samtidigt kan tælle godt på virksomhedernes sociale CSR-profil.

”Lars Jørgensen er som Erhvervsrådets GRO-konsulent med til at afdække, hvad der kan lade sig gøre økonomisk, og hvilke programmer vi kan søge hjælp hos,” siger Claus Tobler, der med hjælp fra GRO har fået ansøgt og godkendt midler til at udvikle en grøn forretningsplan gennem ECSMV, og som nu venter på svar fra en ansøgning hos Scan-energi om en CO2-kortlægning.

Tilfredshed hos medarbejderne
Erhvervsskolen Vestjylland profilerer sig 110 procent, som Claus Tobler udtrykker det, som socioøkonomisk virksomhed. Profilen tiltrækker medarbejdere, der nærmest ser det som et kald at være noget for andre mennesker. Og ofte hænger arbejdet for sårbare mennesker også fint sammen med indsatserne for dyrevelfærd og bæredygtig natur.

På den måde bliver fokus på den cirkulære økonomi ikke bare et spørgsmål om at opretholde Erhvervsskolens ideologi, men også et fokus, der medvirker til tilfredse medarbejdere.

GRO kan også hjælpe din virksomhed med at afdække muligheder indenfor Grøn Resourse Optimering. Læs mere her.

Tilmelding til nyhedsbrev