Istock 539259225

Faglige netværk

Netværk kan have stor, positiv betydning for virksomheders evne til at udvikle nye forretningsmodeller og virksomhedsstrategier. Gennem sparring og erfaringsudveksling opnår virksomheden indsigt og ny viden på relevante fagområder.

Erhvervsrådet er bevidst om, at netværk er en afgørende disciplin i erhvervslivet, og at de, som har et stort netværk - og ikke mindst forstår at bruge det - har de bedste chancer for succes.

Erhvervsrådet er en netværkende organisation, som er udfarende og synlig og møder erhvervsledere, politikere og embedsmænd der, hvor de færdes. Samtidig er Erhvervsrådet også en netværksskabende organisation. Et sted, hvor erhvervsledere mødes, og inspiration og netværk fører til nye muligheder og samarbejdsrelationer.

Kontakt Erhvervsrådet, og lad os få en snak om, hvilke netværksmuligheder der passer bedst til dig og din virksomhed.

Kommunikationsnetværk

Kommunikationsnetværket er for lokale kommunikationsmedarbejdere fra forskellige brancher, der vil inspirere hinanden og udveksle erfaringer om forskellige kommunikationsstrategier.

Det er op til deltagerne at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes, når vi mødes. Erhvervsrådet inviterer og står for den administrative del, men vi mødes på skift hos de deltagende virksomheder. Dermed bliver der også plads til en mere detaljeret gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den enkelte kommunikationsmedarbejder står over for.

Blandt emnerne er:

 • PR-strategi
 • Digitalisering
 • Sociale medier
 • Content marketing
 • Kompetenceudvikling
 • Visuelt look
 • Algoritmer
 • Årshjul
 • Brugerengagement via dialog.

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Lene Hindbo, telefon: 4033 2397 eller mail lhh@rserhverv.dk.

Salgsnetværk

Netværkssamarbejde, hvor lokale virksomhedsledere fra forskellige brancher inspirerer hinanden og udveksler erfaringer om forskellige afsætningsstrategier.

Det er meningen, at vi skal lære af hinandens succeser, men bestemt også af hinandens fejltagelser, og frem for alt skal vi udvikle vores virksomheder.

Det er op til deltagerne at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes, når vi mødes, og det er hensigten, at vi på skift vil mødes hos de deltagende virksomheder, således at der også kan blive plads til en mere detaljeret gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den enkelte leder står over for.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Internationalisering
 • Globalisering
 • Markedsudvikling
 • Samarbejdsrelationer
 • Markedsføring
 • Kompetenceudvikling.

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon:  2036 9896 eller mail bsn@rserhverv.dk.

Energinetværk

Netværk for virksomheder, som vil optimere energiforbruget.

De deltagende virksomheder definerer selv indholdet. Emner kunne eksempelvis være:

 • Identifikation af energi- og ressourcepotentialer hos de deltagende virksomheder
 • Afklaring af potentielle nye forretningsmodeller – cirkulær økonomi
 • Kompetenceløft gennem videndeling
 • Identifikation af eksterne virksomhedsprojekter, som kan realiseres og implementeres hos lokale virksomheder
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer for optimering af konkurrenceevne
 • Opkvalificering af medarbejdere vedr. energi- og ressourceoptimering.

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon: 2036 9896 eller mail bsn@rserhverv.dk.

Bestyrelsesnetværk

Netværk for virksomheder, som ønsker at skabe eller arbejde mere målrettet med en bestyrelse eller et advisory board.

Vi har valgt i udgangspunktet at etablere to parallelle netværk. Det ene sigter mod de virksomhedsledere, som ønsker at opnå sparring i forbindelse med deres overvejelser om at ville etablere en professionel bestyrelse eller et advisory board.

Her er emnerne:

 • Hvorfor har en ejerleddet virksomhed brug for en bestyrelse/et advisory board?
 • Hvordan sammensættes en god bestyrelse? Hvad er det aktuelle behov?
 • SMV-bestyrelsen som en aktiv medspiller. Fast honorar eller incitamentsprogrammer
 • Generationsskifte i ejerledede virksomheder.

Det andet netværk er for de ledere, som allerede har en etableret bestyrelse, og her er emnerne f.eks.:

• Årshjulet og strategiprocessen – bestyrelsens rolle
• Board Governance – samspillet mellem aktionær, bestyrelse og direktion
• Risk management – hvad nu hvis…?
• Ledelsesudvikling, virksomhedsudvikling, incitamentsprogrammer.

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon: 2036 9896 eller mail: bsn@rserhverv.dk.

Iværksætternetværk

Undersøgelser viser, at et godt netværk er en vigtig faktor for en iværksætters succes. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd giver dig mulighed for at indgå i et netværk med andre iværksættere med det formål at:

 • Skabe vækst gennem samarbejde, dialog og sparring
 • Dele dine udfordringer og succeser med andre iværksættere
 • Skabe nye relationer på tværs af brancher og kompetencer
 • Få uvildig sparring på dine planer og aktiviteter fra ligesindede
 • Få ny inspiration og viden.

Ønsker du yderligere information, så kontakt Morten Lauridsen, telefon: 20200739 eller mail mol@rserhverv.dk

 

 

HR-netværket

HR-netværket er for lokale HR-medarbejdere fra forskellige brancher, der vil inspirere hinanden og udveksle erfaringer om konkrete temaer og strategier inden for HR-arbejdet i lokale virksomheder.

Det er op til deltagerne at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes, når vi mødes. Erhvervsrådet inviterer og står for den administrative del, men vi mødes på skift hos de deltagende virksomheder. Dermed bliver der også plads til en mere detaljeret gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den enkelte HR-medarbejder står over for.

Blandt emnerne er:

 • HR-strategi i praksis
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Samarbejde med studerende fra videregående uddannelser
 • Elever og lærlinge
 • Employerbranding
 • International arbejdskraft
 • Digitalisering – gode systemer for HR-arbejdet
 • Onboarding af nye medarbejdere
 • Fokus på det gode lederskab

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

Ikke medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:              kr. 5.000,- ekskl. moms pr. år.

 

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Susanne Trip Nielsen, telefon: 2118 4745 eller mail stn@rserhverv.dk

Det handler om mennesker

Bogholdernetværket

Bogholdernetværket er for medarbejdere fra forskellige brancher, der arbejder med bogholderi og økonomi.

Det er op til deltagerne at foreslå emner, der skal drøftes på møderne. Erhvervsrådet inviterer og står for den administrative del. Deltagerne skiftes til at lægge hus til.

Blandt emnerne er:

 • Ny bogføringslov
 • Skattelovgivning
 • Nøgletal
 • Moms
 • Efteruddannelse

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Lene Hindbo, telefon:  4033 2397 eller mail Lhh@rserhverv.dk

SCM netværket

Som deltager i vores Supply Chain Manager netværk vil du have mulighed for at:

Møde og netværke med andre supply chain fagfolk. Udforske aktuelle emner og udfordringer i branchen. Dele best practices og lære af andres erfaringer. Få mulighed for at udvikle og styrke din ekspertise inden for supply chain management.

Bidrage til udvælgelsen af emner, der skal behandles på vores møder. Det kan fx være:

 • Den grønne omstillings krav til supply chain
 • Ledelse og talentudvikling
 • Digital teknologi og digitale talenter
 • Globale leverandører

Deltagelse i netværket inkluderer adgang til alle møder og arrangementer, samt muligheden for at påvirke de emner, der behandles. Vi vil mødes regelmæssigt i løbet af året og fokusere på de emner, som vores medlemmer vælger. 

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 5.000,- ekskl. moms pr. år.

Ikke medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:              kr. 10.000,- ekskl. moms pr. år.

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Gitte Frost Jørgensen, telefon: 21321299 eller mail gif@rserhverv.dk

CFO netværk

CFO netværket indbyder til, at CFO’er fra forskellige brancher udveksler erfaringer og sparrer om konkrete strategier indenfor CFO-arbejdet i lokale virksomheder.

Vil du sparre om strategier og lade dig inspirere af CFOér fra dit nærområde? I CFO netværket deler vi succeser og fejltrin, og vi bliver på den måde bedre klædt på til at udvikle vores virksomheder og gå aktuelle udfordringer i møde. 

For at netværkssamarbejdet bliver udbytterigt for alle, er det op til netværkets medlemmer at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes. Det kan fx være:

 • Ledelse og talentudvikling
 • Teknologi og innovation
 • ESG
 • Bæredygtig finansiering
 • Etablering af grønne KPIér
 • Risikostyring med fokus på bæredygtighed
 • Grønne incitamenter og støtteordning

CFO-netværket mødes fire gange om året - skiftevis hos de deltagende virksomheder, og på den måde er der lagt op til, at netværket kan drøfte konkrete muligheder og udfordringer, som er aktuelle for den enkelte CFO.

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 5.000,- ekskl. moms pr. år.

Ikke medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:              kr. 10.000,- ekskl. moms pr. år

 

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Gitte Frost Jørgensen, telefon: 21321299 eller mail gif@rserhverv.dk

Fødevaregruppen

Fødevaregruppen er en erfagruppe for fødevare- og drikkevareproducenter. Virksomhederne i gruppen mødes med ligesindede for at få inspiration og sparring på udfordringer i virksomhederne, og ikke mindst for at for at dele viden og erfaringer.

Det overordnede formål med gruppen er et langsigtet og udviklende professionelt fællesskab.

Vi arbejder bl.a. med:

 • Videndeling og sparring i et neutralt og fortroligt forum
 • Producenternes udfordringer og succeser
 • Salg og distribution
 • Inspiration og sparring til løsninger på aktuelle udfordringer/muligheder
 • Vitaminer til hovedet i form af et eksternt oplæg en gang om året

 

Pris for deltagelse:

Medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:                      kr. 1.000,- ekskl. moms pr. år.

Ikke medlemmer af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd:              kr. 2.500,- ekskl. moms pr. år.

 

Kontakt for yderligere information:

Bente Lægsgaard, telefon 21 25 59 65 eller mail bel@rserhverv.dk

Ring til Bjarne


Bjarne Søgaard Nielsen

Bjarne Søgaard Nielsen

Erhvervskonsulent

Mobil: 20369896
E-mail: bsn@rserhverv.dk

Ring til Lene


Lene Hindbo

Lene Hindbo

Souschef

Mobil: 40332397
E-mail: lhh@rserhverv.dk

Tilmelding til nyhedsbrev

Erhvervrådets nyhedsbrev
Nyhedsbrev for iværksætteren