Moede

Faglige netværk

Netværk kan have stor, positiv betydning for virksomheders evne til at udvikle nye forretningsmodeller og virksomhedsstrategier. Gennem sparring og erfaringsudveksling opnår virksomheden indsigt og ny viden på relevante fagområder.

Erhvervsrådet er bevidst om, at netværk er en afgørende disciplin i erhvervslivet, og at de, som har et stort netværk - og ikke mindst forstår at bruge det - har de bedste chancer for succes.

Erhvervsrådet er en netværkende organisation, som er udfarende og synlig og møder erhvervsledere, politikere og embedsmænd der, hvor de færdes. Samtidig er Erhvervsrådet også en netværksskabende organisation. Et sted, hvor erhvervsledere mødes, og inspiration og netværk fører til nye muligheder og samarbejdsrelationer.

Kontakt Erhvervsrådet, og lad os få en snak om, hvilke netværksmuligheder der passer bedst til dig og din virksomhed.

Kommunikationsnetværk

Kommunikationsnetværket er for lokale kommunikationsmedarbejdere fra forskellige brancher, der vil inspirere hinanden og udveksle erfaringer om forskellige kommunikationsstrategier.

Det er op til deltagerne at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes, når vi mødes. Erhvervsrådet inviterer og står for den administrative del, men vi mødes på skift hos de deltagende virksomheder. Dermed bliver der også plads til en mere detaljeret gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den enkelte kommunikationsmedarbejder står over for.

Blandt emnerne er:

 • PR-strategi
 • Digitalisering
 • Sociale medier
 • Content marketing
 • Kompetenceudvikling
 • Visuelt look
 • Algoritmer
 • Årshjul
 • Brugerengagement via dialog.

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Lene Hindbo, telefon 40332397 eller mail Lhh@rserhverv.dk.

Salgsnetværk

Netværkssamarbejde, hvor lokale virksomhedsledere fra forskellige brancher inspirerer hinanden og udveksler erfaringer om forskellige afsætningsstrategier.

Det er meningen, at vi skal lære af hinandens succeser, men bestemt også af hinandens fejltagelser, og frem for alt skal vi udvikle vores virksomheder.

Det er op til deltagerne at foreslå og prioritere, hvilke emner der skal drøftes, når vi mødes, og det er hensigten, at vi på skift vil mødes hos de deltagende virksomheder, således at der også kan blive plads til en mere detaljeret gennemgang af de muligheder og udfordringer, som den enkelte leder står over for.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Internationalisering
 • Globalisering
 • Markedsudvikling
 • Samarbejdsrelationer
 • Markedsføring
 • Kompetenceudvikling.

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon 20369896 eller mail bsn@rserhverv.dk.

Energinetværk

Netværk for virksomheder, som vil optimere energiforbruget.

De deltagende virksomheder definerer selv indholdet. Emner kunne eksempelvis være:

 • Identifikation af energi- og ressourcepotentialer hos de deltagende virksomheder
 • Afklaring af potentielle nye forretningsmodeller – cirkulær økonomi
 • Kompetenceløft gennem videndeling
 • Identifikation af eksterne virksomhedsprojekter, som kan realiseres og implementeres hos lokale virksomheder
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer for optimering af konkurrenceevne
 • Opkvalificering af medarbejdere vedr. energi- og ressourceoptimering.

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon 20369896 eller mail bsn@rserhverv.dk.

Bestyrelsesnetværk

Netværk for virksomheder, som ønsker at skabe eller arbejde mere målrettet med en bestyrelse eller et advisory board.

Vi har valgt i udgangspunktet at etablere to parallelle netværk. Det ene sigter mod de virksomhedsledere, som ønsker at opnå sparring i forbindelse med deres overvejelser om at ville etablere en professionel bestyrelse eller et advisory board.

Her er emnerne:

 • Hvorfor har en ejerleddet virksomhed brug for en bestyrelse/et advisory board?
 • Hvordan sammensættes en god bestyrelse? Hvad er det aktuelle behov?
 • SMV-bestyrelsen som en aktiv medspiller. Fast honorar eller incitamentsprogrammer
 • Generationsskifte i ejerledede virksomheder.

Det andet netværk er for de ledere, som allerede har en etableret bestyrelse, og her er emnerne f.eks.:

• Årshjulet og strategiprocessen – bestyrelsens rolle
• Board Governance – samspillet mellem aktionær, bestyrelse og direktion
• Risk management – hvad nu hvis…?
• Ledelsesudvikling, virksomhedsudvikling, incitamentsprogrammer.

Ønsker du yderligere information, så kontakt:

Bjarne Søgaard Nielsen, telefon 20369896 eller mail bsn@rserhverv.dk.

Iværksætternetværk

Undersøgelser viser, at et godt netværk er en vigtig faktor for en iværksætters succes. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd giver dig mulighed for at indgå i et netværk med andre iværksættere med det formål at:

 • Skabe vækst gennem samarbejde, dialog og sparring
 • Dele dine udfordringer og succeser med andre iværksættere
 • Skabe nye relationer på tværs af brancher og kompetencer
 • Få uvildig sparring på dine planer og aktiviteter fra ligesindede
 • Få ny inspiration og viden.

Læs mere om Erhvervsrådets iværksætternetværk her.

Ring til Bjarne


Bjarne Søgaard Nielsen

Bjarne Søgaard Nielsen

Erhvervskonsulent

Mobil: 20369896
E-mail: bsn@rserhverv.dk

Ring til Lene


Lene Hindbo

Lene Hindbo

Souschef

Mobil: 40332397
E-mail: lhh@rserhverv.dk

Tilmelding til nyhedsbrev