Innovest 090317 158

Persondatapolitik

Det er Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds målsætning at beskytte dine personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd håndterer personlige oplysninger, der indsamles og behandles på Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd personoplysninger?

Udover de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

  • Ved brug af cookies på vores hjemmeside
  • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden
  • Ved at du tilmelder dig et af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds arrangementer
  • Ved at du bruger sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds tjenester, arrangementer og markedsføring heraf eller til kommunikation med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

I den forbindelse kan Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

  • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
  • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser
  • Onlineaktiviteter på hjemmesiden
  • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer og anden kommunikation med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
  • Informationer om dig fra de sociale medier, herunder Facebook og LinkedIn.

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd behandler ikke følsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd personoplysningerne til?

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så de er relevante for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for, at Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd behandler dine personoplysninger?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats samt at levere den information, du efterspørger.

Hvem videregiver Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til os på hjemmesiden og andre sites, som vi driver, anvendes kun af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i fem år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - i særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Ånumvej 28

6900 Skjern

CVR-nr.: 26 39 79 28

Telefon: 99 75 26 00

Mail: rs@rserhverv.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 99 75 26 00 eller rs@rserhverv.dk.

Registrering i det fælles ESCRM-system

En del af de oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive registreret i et fælles CRM-system kaldet ESCRM, som landets erhvervshuse, erhvervscentre og kommuner samt udvalgte offentlige og halvoffentlige samarbejdspartnere har adgang til. Det sker med det formål at sikre rammerne for bedre vidensdeling og udnyttelse af ressourcerne på tværs af erhvervsfremmende enheder. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er sammen med de øvrige parter fælles dataansvarlige for den behandling, der sker i ESCRM-systemet.

Dine kontaktoplysninger, herunder CVR-nr. og udvalgte, registrerede aktiviteter (uden notater, referater og andre detaljer) kan blive videregivet til den Fælleskommunale Virksomhedskontakt Database (”FVDB”) med henblik på at formidle kontakter på tværs, lette administrationen og skabe grundlag for en mere sammenhængende virksomhedskontakt i den enkelte kommune. Landets erhvervshuse, erhvervscentre og kommuner har adgang til dette system.

I det omfang, du henvises til eksterne rådgivere, videregiver vi dine kontaktoplysninger, herunder CVR-nr. og udvalgte aktiviteter og/eller dokumenter til disse, med henblik på at yde dig og din virksomhed yderligere specialiseret og kompetent rådgivning.

Vi kan desuden videregive dit navn og din e-mailadresse til samarbejdspartnere, der udfører tilfredshedsundersøgelser vedrørende vores vejledning.

Herudover bruger vi databehandlere til at hjælpe os med at behandle oplysningerne under vores tilsyn. Det kan f.eks. være hosting-udbydere og andre tredjeparts tjenesteudbydere.

Vi registrerer ikke personfølsomme oplysninger i vores CRM-system.

Tilmelding til nyhedsbrev

Erhvervrådets nyhedsbrev
Nyhedsbrev for iværksætteren