Grøn omstilling og sort bundlinje

Gennem GRO vejleder vi gratis lokale virksomheder i grøn omstilling i form af energioptimering, ressourceudnyttelse og veluddannede medarbejdere.

Det er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Kommune og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og udspringer af et ønske om at leve op til FN’s verdensmål.

Vores mål er at forbedre den enkelte virksomheds konkurrenceevne og vækstmuligheder med ressourceoptimering, grønne forretningsmodeller og bæredygtige arbejdsprocesser. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning om at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og være 100 % fossilfri i 2040.

 

Gro vejleder inden for

Cirkulær økonomi
- hvor vi fokuserer på stabil råvareforsyning, affald som en ressource, forlænget brug, øget udnyttelsesgrad, produkter som service og støtte til grøn produktudvikling.

Energi
– hvor vi retter søgelyset mod optimal implementering af energibesparelser, hjælp og vejledning til energiplaner og energiledelse med gennemgang af processer, vejledninger og energiregistrering.

Uddannelse og opkvalificering
– hvor vi fokuserer på styrkede medarbejderkompetencer og kursustilbud indenfor forandringsledelse, projektplanlægning, LEAN, el og klima og andet til at understøtte den grønne dagsorden.

Løbende proces
– hvor vi etablerer procesforløb med eksterne aktører, udarbejder strategi og handleplan for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Alt sammen med fokus på grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Ressource-optimering
– hvor vi ud fra en ”gør rest til ressource”-tankegang vil hjælpe og assistere de lokale virksomheder.

Bæredygtighed
– Vi kan hjælpe med at implementere bæredygtighed i virksomheden. Fokus på at kombinere bæredygtighed og designtænkning til produktionsudvikling og nye forretningspotentialer.

Læs i nedenstående bokse, fortællinger fra virksomheder, der har fået GRO vejledning.

Ny uddannelse: Sustainability Lead - Skab bæredygtig forretning

På denne online uddannelse bliver du klædt på til at drive og lede din organisations arbejde med FNs Verdensmål, CSR og bæredygtighed - og opnå succes med det.

Uddannelsen afvikles online og er bygget op om oplæg, gruppe- og case øvelser og gæsteoplæg suppleret med individuel vejledning og peer coaching. Den afsluttes med en studietur med virksomhedsbesøg i København. Uddannelsen er for dig, som arbejder med bæredygtighed, CSR og verdensmål i det private eller i det offentlige.

Læs mere om uddannelsen her.

Ring til Susanne


Susanne Trip Nielsen

Erhvervskonsulent

Direkte: 99752609
Mobil: 21184745
E-mail: stn@rserhverv.dk

Eller...


Kontakt en af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds andre medarbejdere

Se alle medarbejdere

Tilmelding til nyhedsbrev