Banner Studiecenter (1)

Diplomingeniør i Elektronik

Læs den netbaserede Diplomingeniør i Elektronik i Studiecenteret i samarbejde med Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet udbyder diplomingeniøruddannelsen i Elektronik som fjernundervisningsforløb i samarbejde med Studiecenteret. Det hele foregår online baseret på nye, veldokumenterede undervisnings- og læringsprincipper.

Studieforløbet er tilrettelagt, så du kan gennemføre alle semestre hjemmefra via computer og et særligt øvelseskit med navnet ”Lab in a Box”, som du får tilsendt i forbindelse med studiestart. Med Lab in a Box kan du løse praktiske øvelser og opgaver derhjemme, dog ikke i helt samme omfang som i laboratoriet på campus. 6. og 7. semester kan ikke gennemføres hjemmefra, da du her skal i praktik og skrive bachelorprojekt.

Du skal regne med at komme på universitetets afdelingen i Herning enkelte dage i forbindelse med opstart og afslutning på dit semester samt i forbindelse med projektdage hvert semester. På sjette semester skal du som alle andre i et halvt års lønnet praktik i en ingeniørvirksomhed, eller måske i dit eget start-up i universitetets iværksættermiljø, hvis du har mod på det.

 

Om uddannelsen

Det meste af den undervisning, du vil opleve på Elektronik Online bygger på en anerkendt og veldokumenteret metode med navnet Flipped Learning.

Her får alle studerende forud for enhver undervisningssituation adgang til videoklip, øvelsesoplæg samt en liste over relevant læsning til emnet. I klassen følges der op på forståelsen af materiales.

Der er cirka fire skemalagte timer per dag, som du deltager i online. Du kan dog selv bestemme, om du vil deltage i undervisningen, mens denne afholdes, eller om du hellere vil se optagelserne om aftenen. For at dit team og din underviser kan støtte dig bedst muligt, anbefales det kraftigt, at du deltager i undervisningen så ofte, du kan.

Du råder altså over din tid med fuld fleksibilitet, men du skal regne med en del forberedelse, øvelser og projektarbejde. Ingeniøruddannelsen er krævende og svarer i arbejdsbelastning til mindst 37-45 timer om ugen.

Læs mere om uddannelsen og optag på: https://bachelor.au.dk/elektronik#c2253823

 

 

Studiecenter: Et lokalt studiemiljø med masser af fordele

Når du studerer online, kan du få en studieplads, der byder på faste rammer og gode faciliteter?
Vi kan tilbyde lige netop dét – og meget mere.

Med en studieplads hos os kan du nyde godt af følgende fordele:

  • Adgang til stilleområder og grupperum
  • Mulighed for at have onlineundervisning
  • Adgang til wi-fi, printer og streamingfaciliteter
  • Gratis kaffe
  • Mulighed for at indgå i kantineordning
  • Sparring med Erhvervsrådets konsulenter samt lokale virksomheder og iværksættere
  • Hjælp til at finde praktikplads, studiejob og virksomheder til caseopgaver
  • Mulighed for at opbygge et netværk med studerende fra forskellige uddannelser
  • Adgang til Erhvervsrådets Business Brunch, hvor du kan møde folk fra det lokale erhvervsliv
  • En fast og inspirerende base, der indbyder til fokuseret studiearbejde.

Lyder det som noget for dig? Få en studieplads i Studiecentret her.

Vi tilbyder adgang til et optimalt studiemiljø, som giver dig de bedst tænkelige forudsætninger for at arbejde koncentreret og målrettet med dit studie. Du kan benytte alle vores faciliteter efter behov og bruge tilbuddet til at skabe struktur over dit studieliv.

Om Studiecenter - Logo

Tilmelding til nyhedsbrev