Innovest 2

Grøn omstilling og sort bundlinje

Gennem GRO vejleder vi gratis lokale virksomheder i grøn omstilling i form af energioptimering, ressourceudnyttelse og veluddannede medarbejdere.

GRO er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Kommune og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og udspringer af et ønske om at leve op til FN’s verdensmål.

Vores mål er at forbedre den enkelte virksomheds konkurrenceevne og vækstmuligheder med ressourceoptimering, grønne forretningsmodeller og bæredygtige arbejdsprocesser. Ringkøbing-Skjern Kommune har en målsætning om at være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 % fossilfri i 2040.

 

GRO vejleder inden for

Cirkulær økonomi

Vi fokuserer på stabil råvareforsyning, affald som en ressource, forlænget brug, øget udnyttelsesgrad, produkter som service og støtte til grøn produktudvikling.

Energi

Vi retter søgelyset mod optimal implementering af energibesparelser, hjælp og vejledning til energiplaner og energiledelse med gennemgang af processer, vejledninger og energiregistrering.

Uddannelse og opkvalificering

Vi fokuserer på styrkede medarbejderkompetencer og kursustilbud inden for forandringsledelse, projektplanlægning, LEAN, el og klima og andet til at understøtte den grønne dagsorden.

Løbende proces

Vi etablerer procesforløb med eksterne aktører og udarbejder strategi og handleplan for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Alt sammen med fokus på grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Ressourceoptimering

Ud fra en ”gør rest til ressource”-tankegang vil vi hjælpe og assistere de lokale virksomheder.

Bæredygtighed

Vi kan hjælpe med at implementere bæredygtighed i virksomheden. Fokus på at kombinere bæredygtighed og designtænkning til produktionsudvikling og nye forretningspotentialer.

Læs i nedenstående bokse fortællinger fra virksomheder, der har fået GRO-vejledning.

Tilmelding til nyhedsbrev

Erhvervrådets nyhedsbrev
Nyhedsbrev for iværksætteren