Klar til et klogt karrieretræk?

 

Er du under uddannelse inden for de tekniske eller merkantile fag?
Og på udkig efter det rigtige springbræt til din karriere?

Så ret blikket mod vest. Der er langt større muligheder, end du tror. Det går rigtig godt i erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Faktisk så godt, at de lokale virksomheder ofte mangler tid, ressourcer og kompetencer til at sætte handling bag nogle af de gode udviklingsidéer, der skal sikre væksten. Og derfor er de interessante for dig. Mange af områdets virksomheder er markedsledere eller teknologiske frontløbere inden for bl.a. energi, produktionsindustri, turisme, fødevarer og landbrug – og deres ambitioner er ikke præget af vestjysk beskedenhed. Men de har behov for kloge hoveder og dygtige hænder, der kan hjælpe dem i arbejdet med at omsætte deres visioner til udvikling og vækst.

Kickstart din karriere og kontakt Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
Er du på udkig efter en virksomhed, der kan levere stof til dit semesterprojekt, speciale eller hovedopgave – eller som kan tilbyde dig en praktikplads eller det job, der skal sparke gang i din karriere? Så kontakt os og fortæl om dine planer og kompetencer. Vi hjælper dig med at skærpe dine kompetencer og jobprofil – og er der et match, sætter vi dig i kontakt med en virksomhed, der tænker lige så stort, som du gør! Vi er fortsat med på sidelinjen og følger op under og efter, så det bliver et godt og udbytterigt forløb for både dig og virksomheden.

 

 

Ready for a smart career move?

 

Are you currently studying one of the technical or mercantile subjects?
Are you looking for the right jumping-off point to get your career started?

Look to the west. There are far more possibilities than you might think. Business is doing very well in Ringkøbing-Skjern municipality. In fact, things are going so well that the
local businesses often find themselves lacking the time, resources and competencies they need to act on some of the good developmental ideas essential to ensure growth. This is
why they are of interest to you. Many of the businesses in the areas are market leaders or on the cutting edge of technology in e.g. energy, the production industry, tourism,
foodstuffs and agriculture – and their ambitions are untouched by the West-Jutish modesty. But they need wise heads and skilful hands to help them in their efforts to transform their
visions into development and growth.

Kick-start your career and contact Ringkøbing-Skjern Business Council
Are you seeking a business that can provide material for your semester project, dissertation or thesis – or who might be able to offer you an internship or the job that will launch your career? Then contact us and tell us about your plans and competencies. We will help you hone your competencies and your job profile – and if we find a match, we will put you in touch with a company that thinks big in the same way that you do! We continue to back you from the side lines, and will back you up as best we can, so that it becomes a good and rewarding process for both you and the business.

 

Få nyheder i din indbakke
Tilmelding til nyhedsbrev

Du kan læse mere om tilflytterjobordningen her